Bal'da C13 ve C4 şekeri analizi

Sahte Bal tespitinde kullanılan izotopik teknik; bitkilerin bünyelerinde doğal olarak fotosentez sebebiyle bulundurduğu C3 ve C4 arasındaki izotop oranı farklılıklarına dayanır. Genellikle C4 bitkileri, örneğin MISIR, 13C/12C izotop oranı -8 den -20‰ ye değişiklik gösterirken, Nektar bulunduran C3 bitkilerinde bu oran –22 ve –35‰ dir.

 

Karbon atomu doğada 3 şekilde bulunmaktadır. Bunlardan karbon 12 (12C) izotopu doğada % 98.93 oranında, karbon 13 izotopu (13C) ise % 1,07 oranında bulunmaktadır. Karbon 14 (14C)  ise radyoaktif olup doğada sadece % 0.0000000001 oranında bulunmaktadır. 5730 yılda bir yarılanma süresi olması nedeni ile jeografide ve biyoloji biliminde karbon yaş tespiti analizlerinde yöntem olarak kullanılmaktadır.

 

 EA-IRMS (Elemental Analysis - Isotope Ratio Mass Spectrometry) cihazı ile yapılan 13C/12C oranı ile balda bulunan C4 şeker miktarının tespit edilebilmesi mümkündür.

 

Bu cihaz Türkiye’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın bünyesindeki iki İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzde bulunmaktadır. Bunlardan biri Konya İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’dür.  

 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Bal tebliği (2005/49)’ne göre, çiçek balında, protein ve ham bal delta Cl3 değerleri arasındaki fark -1 veya daha pozitif; protein ve ham bal delta Cl3 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı  (en fazla) % 7 olmalıdır. Bu değerlerin dışına çıkan ballarda yukarıda saydığımız herhangi bir yöntemle taklit tağşiş yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !